Referenser

Vola Abri har mer än tjugofem års yrkeserfarenhet från åtta stora internationella företag:

ÅF – Industry AB

Senior Konsult i Elkraft. Som affärspartner till ÅF har Abrelec utfört uppdrag som syftar att modernisera kärnkraftanlägning Vattenfall Forsmark Kraftgrupp AB. Uppdragen utfördes för F1, F2 och F3.

Bombardier Transportation AB
Ansvarig för högspänningskomponenter för tåg: Huvudtransformator, Huvydbrytare, mätning- och skyddskomponenter. Framtagning av tekniska specifikationer, utvärdering av leverantörs anbud, uppföljning av design och konstruktion hos leverantör, samt fabriks- och leveranstester.

Vattenfall Power Consultant AB
Krafttransformator Expert

EU Commission Scientific
Independent “Technical expert and Evaluator”.

Ericsson AB
Projektledare
Design av mjukvara för base station controller

Ericsson Saab Avionics AB
Systemingenjör
Projektledare
High Power Microwave (HPM), Electromagnetic Compatibility (EMC), Avionics

ABB Transformers AB
Utvecklingsingenjör
Projektledare
Isolationssystem for krafttransformatorer

British Petrolium Chemicals (Geneva) / Centre national de Recherche Scientific (CNRS),  Grenoble / Frankrike
Utvecklingsingenjör
Analys och test av nya polymer material med tillsatsämne för högre motståndskraft mot vattenträdpropagering i högspännings PEX kabelisolation