Tjänster

Abrelec erbjuder konsult- och ingenjörstjänster inom följande områden:

 • Systemutveckling- design och konstruktion
 • Krafttransformatorer
 • Högspänning tågfordondrivsystem
 • Elkraftsystemanalys- och studier
 • Anläggning isolationskoordinering
 • Projektledning
 • Utbildning
 • Produktutveckling

Abrelecs tjänsterbjudande sträcker sig enligt följande:

Från förstudie och anbud till leverans. Företaget erbjuder även tjänster rörande förebyggande, underhåll, haveriutredning, utbildning och/eller föreläsningar.

Tjänsterna utförs med punktinsatser eller helhetsåtaganden.

Från förstudie och anbud till leverans. Företaget erbjuder även tjänster rörande förebyggande, underhåll, haveriutredning, utbildning och/eller föreläsningar.

Tjänsterna utförs med punktinsatser eller helhetsåtaganden.

 • Projektledning
 • Kravspecifikation: Framtagning och granskning
 • Anbudsutvärdering: Teknisk utvärdering och jämförelse av anbud för att hjälpa beslutstagaren.
 • Uppföjlning av design och konstruktion: Analys och granskning av tekniska offerter och designuppföjlning samt design review. Uppföjlning av konstruktion.
 • Leverans- och fabrikstest för komponenter: FAT (Factory Acceptance Test). SAT (Site Acceptance Test). FAI (First Article Inspection)
 • Haveriutredning
 • Föreläsning
 • Deltagande i utveckling- och forskningsprogram